Położenie

Kraina geograficzna w Europie środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. W Polsce Śląsk zajmuje południowo-zachodni obszar Polski. Kraina ta leży w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Obecnie ze względu na różne warunki geograficzne, historyczne, ekonomiczne Śląsk dzieli się na Górny i Dolny. Na południowym-wschodzie granicą Śląska jest rzeka Biała, na południowym wschodzie granicą są góry Beskidy. Na wysokości miasta granicę wyznacza rzeka Wisła, Brynica.

Kraina leży w Niżu Środkowoeuropejskim. Rozciągają się tutaj następujące regiony: Beskidy Zachodnie (Beskid Śląski, Beskid Śląsko-Morawski), Pogórze Zachodniobeskidzkie (Pogórze Śląskie, Pogórze Śląsko-Morawskie), Kotlina Oświęcimska, Kotlina Ostrawska, Wyżyna Śląska, Nizina Śląska, Sudety Wschodnie, Sudety Środkowe, Sudety Zachodnie, Przedgórze Sudeckie, południowa część Pojezierza Lubuskiego, Nizina Śląsko-Łużycka, Wał Trzebicki, Wzniesienia Zielonogórskie Obniżenie Milicko-Głogowskie, oraz skrawek Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej.

Najwyższym szczytem tego regionu jest Śnieżka, mająca wysokość 1603 m.n.p.m. Śnieżka znajduje się w paśmie gór Karkonoszy.