Nazwa

Pochodzenie nazwy Śląsk nie jest do końca stwierdzone. Badacze – lingwiści spierają się co do jego etymologii. W Polsce przyjęło się uważać, że nazwa pochodzi od płynącej przez rejon rzeki – Ślęzy, albo od góry – Ślęży. Góra ta zajmowała centralne położenie na tym terenie. Była ona ważna dla mieszkańców, bo oddawano na niej kult bogom. Nazwa Śląsk może także pochodzić od Ślęża lub Ślęż, które mają ścisły związek ze słowiańskim słowem ślęg oraz śląg, oznaczającym wilgoć, mokrość. Ta ostatnia hipoteza jest najbardziej prawdopodobna, według niej nazwa pochodzi od nazwy ludności zamieszkującej tereny Śląska.