Mieszkańcy

Ludzi zamieszkujących Śląsk nazywa się Ślązakami. Termin ten pojawiał się wielokrotnie w literaturze często w innym znaczeniu. Obecnie oznacza grupę etniczną zamieszkującą przede wszystkim Górny Śląsk, grupę, która mówi na co dzień, porozumiewa się za pomocą dialektu. Część mieszkańców tego regionu, zapytani o narodowość, określa swoje pochodzenie – Ślązak. Można zauważyć podkreślanie pochodzenia, które jest ważniejsze nawet niż określenie Polak. Ślązacy mówiący odmiennym dialektem często określają odmianę tę jako język. Poza językiem śląskim większość mieszkańców mówi zarówno po polsku jak i po niemiecku.

Narodowość Śląska, według deklaracji mieszkańców, liczy około 173 200 osób. Większość tak zdeklarowanych osób pochodzi z Górnego Śląska. Ślązacy nie obchodzą imienin, mimo polskiej tradycji, na Śląsku obchodzi się przede wszystkim urodziny. Wielu z mieszkańców nie zna nawet daty swoich urodzin. Tradycją jest spędzanie świąt w gronie wielopokoleniowej rodziny. Ślązacy utrzymują bliskie i częste kontakty z rodziną.