Język Ślązaków

Język, jakim na co dzień porozumiewają się Ślązacy to dialekt śląski. Nie można i nie powinno nazywać się go gwarą, ze względu na szerokie rozprzestrzenienie tej odmiany, ale nie ma wystarczających podstaw, by nazywać go odrębnym językiem.
Dla zapoznania się czytelnika z dialektem śląskim przedstawiamy podstawowe formy w zapisie polskim i w zapisie dialektu śląskiego. Zapis jest możliwie bliski wymowie.

Dzień dobry! Dobry dzjynj!
Do widzenia Do vidzynjo! S Poonym Bogym! trad. S Bogym! trad.Uostoonjcje z Bogym!

Cześć! Pyrsk!

Na razie! Chovej sje!
Nara! Chov sje!

Uważaj na siebie! Patrz tam jako!